13 Tháng 7 2024
A+ R A-

Pháp lý dự án

- Quyết định giao đất của UBND TP.HCM (click để xem)

- Phê duyệt 1/500 (click để xem)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (click để xem)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở (click để xem)

- Điều lệ quản lý khu dân cư Trường Thạnh (click để xem)

- Hướng dẫn xây dựng nhà Khu dân cư Trường Thạnh (click để xem)

- Hướng dẫn chi tiết xây dựng nhà Khu dân cư Trường Thạnh (click để xem)